DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Hộ gia đình: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: xã Phúc Trạch - huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT: 0914680894
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Cây và hạt Dó trầm


Mã số công nhận: SM.29.14
Địa điểm: Xóm 2, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh