DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Chi nhánh Trạm giống cây trồng lâm nghiệp - Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình
Địa chỉ: Xã Đại Trạch - huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình, ĐT: 052.862766
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT: 052.862.766
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai giâm hom BV10; Keo lá tràm; Keo tai tượng; Bạch đàn uro dòng U6; Bạch đàn trắng; Thông nhựa


Mã số công nhận: SD.30.49
Địa điểm: Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


Mã số công nhận: SD.30.35
Địa điểm: Thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình