DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành
Địa chỉ: Thị trấn Kim Tân - huyện Thạch Thành
Thông tin liên hệ (tel, email):0373.877.033
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo, Trám trắng, Trẩu, Keo lai hom, Dẻ ăn hạt


Mã số công nhận: SC.27. 01
Địa điểm: TK 338-BQL RPH Thạch Thành; Gồm 3lô:(Lô1-K7=1,7ha; Lô1-K4=0,5ha và Lô11-K5=1,8ha)