DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim
Địa chỉ: Xã Xuân Du - huyện Như Thanh
Thông tin liên hệ (tel, email): 0373. 560.601
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Lát hoa, Mỡ. Keo Tai tượng, Keo lá tràm, Lim Xanh, Trám trắng.


Mã số công nhận: SC.27. 03
Địa điểm: Xã Thượng Ninh - Huyện Như Xuân