DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà
Địa chỉ: Xã Tà Chải - huyện Bắc Hà
Thông tin liên hệ (tel, email):020. 880211
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Mỡ


Địa điểm: KHOẢNH2, tiểu khu 163 bản Li chu phìn, xã na hối, huyện bắc hà


Mã số công nhận: SC.09.40
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 163, bản Li Chu Phìn, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai


Mã số công nhận: ST.09.27
Địa điểm:


Mã số công nhận: SC.09.32
Địa điểm: + Lô: 1,2; khoảnh: I; tiểu khu: 176 + Xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.


Mã số công nhận: SM.09.01-SM.09.10
Địa điểm: Tiểu khu 183, 184 xã Cốc Lầu, huyện Bắc hà, tỉnh Lào Cai