DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trần Quang
Địa chỉ: Xã Đăk Cấm, Thị xã Kon tum, Tỉnh Kon tum
Thông tin liên hệ (tel, email):090.657.1172
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bời lời đỏ


Mã số công nhận: ST.41.01
Địa điểm: Xã Đăk Cấm, thị xã Kon tum, Tỉnh Kon tum