DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong
Địa chỉ: Xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ
Thông tin liên hệ (tel, email):054.865905
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo, Thông caribea


Mã số công nhận: SD.32.04.09
Địa điểm: Lô a2 Tiểu khu: 121 Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà, Tỉnh TT-Huế


Mã số công nhận: SD.32.03.09
Địa điểm: Lô a2 Tiểu khu: 121 Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà, Tỉnh TT-Huế


Mã số công nhận: SD.32.02.09
Địa điểm: TK 153, xã Thuỷ Bằng, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.02.07
Địa điểm: Xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.01.07
Địa điểm: Xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy


Mã số công nhận: SD.32.02.08
Địa điểm: Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà, Tỉnh TT-Huế


Mã số công nhận: SD.32.01.08
Địa điểm: Xã Thuỷ Bằng, Huyện Hương Thuỷ, Tỉnh TT-Huế