Mã giống mới Loài cây Chủ sở hữu Xuất xứ
AH9 Keo lai tự nhiên PGS. TS Nguyễn Hoàng Long Bình - Đồng Nai
AH15 Keo lai tự nhiên PGS. TS Nguyễn Hoàng Long Bình - Đồng Nai
AA42 Keo lá tràm PGS. TS Nguyễn Hoàng Long Bình - Đồng Nai
AA53 Keo lá tràm PGS. TS Nguyễn Hoàng Long Bình - Đồng Nai
AA56 Keo lá tràm PGS. TS Nguyễn Hoàng Long Bình - Đồng Nai
AF03 Keo lá tràm PGS. TS Nguyễn Hoàng Tuy An - Phú Yên
AF58 Keo lá tràm PGS. TS Nguyễn Hoàng Tuy An - Phú Yên
MF04 Keo tai tượng PGS. TS Nguyễn Hoàng Tuy An - Phú Yên
AF12 Keo lá tràm PGS. TS Nguyễn Hoàng Bầu Bàng - Bình Dương
AF13 Keo lá tràm PGS. TS Nguyễn Hoàng Bầu Bàng - Bình Dương
MF11 Keo tai tượng PGS. TS Nguyễn Hoàng Tuy An - Phú Yên
MF18 Keo tai tượng PGS. TS Nguyễn Hoàng Tuy An - Phú Yên
MF15 Keo tai tượng PGS. TS Nguyễn Hoàng Tuy An - Phú Yên
Trang : 1 2