Mã nguồn giốngTên LoàiChủ sở hữuLoại hìnhTỉnh
ST.10.01 Mỡ Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng Tỉnh Tuyên Quang
ST.10.02 Mỡ Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hoá Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng Tỉnh Tuyên Quang
SD.10.03 Keo lai tự nhiên Trung tâm nghiên cứu - sản xuất và chuyển giao công nghệ giống cây Lâm nghiệp Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom) Tỉnh Tuyên Quang
SD.10.04 Keo lai nhân tạo Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây NLG Hàm Yên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom) Tỉnh Tuyên Quang
SD.13.01 Bạch đàn urô Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom) Tỉnh Phú Thọ
SD.13.02 Keo lai tự nhiên Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom) Tỉnh Phú Thọ
SR.13.03 Bạch đàn urô Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng Rừng giống trồng Tỉnh Phú Thọ
SR.13.04 Keo tai tượng Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng Rừng giống trồng Tỉnh Phú Thọ
ST.18.02 Mỡ Lâm Trường Tu Lý Lâm phần tuyển chọn Tỉnh Hoà Bình
SM.18.03 Dó trầm Công ty THHH Trầm Hương Trường Yên Cây mẹ (cây trội) Tỉnh Hoà Bình
SM.18.04 Trám trắng Trung tâm ứng dụng KHKT lâm nghiệp - Viện khoa học lâm nghiệp Cây mẹ (cây trội) Tỉnh Hoà Bình
SC.18.05 Keo tai tượng Trung tâm ứng dụng KHKT lâm nghiệp - Viện khoa học lâm nghiệp Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng Tỉnh Hoà Bình
ST.18.07 Lim xanh Lâm trường Lạc Sơn Lâm phần tuyển chọn Tỉnh Hoà Bình
SM.18.08 Trám trắng Lâm trường Lạc Sơn Cây mẹ (cây trội) Tỉnh Hoà Bình
SM.18.09 Giổi xanh Lâm trường Lạc Sơn Cây mẹ (cây trội) Tỉnh Hoà Bình
SM.29.03 Dó trầm Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong Cây mẹ (cây trội) Tỉnh Hà Tĩnh
SC.14.02 Thông nhựa Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng Tỉnh Vĩnh Phúc
SR.14.03 Thông nhựa Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Rừng giống trồng Tỉnh Vĩnh Phúc
SC.14.01 Thông caribê Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng Tỉnh Vĩnh Phúc
SD.04.10 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom) Tỉnh Bắc Giang
12345678910...