THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 245
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.30.51
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.5
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2017

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Số 68, đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN