THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1572
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SD.03.07
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,5
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2005-2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Lâm trường Hữu Lũng III
Lâm trường Hữu Lũng III, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN