THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1434
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SD.04.39
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.16
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1200.000hom/năm
Năm trồng : 2008

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công Ty lâm nghiệp Mai Sơn
Xã: Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN