THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1611
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.32.06.09
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,41
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):350.000 hom/năm
Năm trồng : 2009

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty TNHH CHAIYO AA VN
Vườn ươm Thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN