THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1612
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.32.07.09
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 1,15
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1.600.000 hom/năm
Năm trồng : 2009

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty Cổ phần 1/5
Lô: e Khoảnh: 5 Tiểu khu: NTK Xã Phong An - Huyện Phong Điền - Tỉnh TT-Huế

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN