Thông tin loài cây

Đước
Tên khác:Đước đôi, Đước xanh
Tên latinh:Rhizophora apiculata Blume
Họ:Đước (Rhizophoraceae)
Vùng trồng:Vùng trồng : Tây Nam Bộ

Công dụng:

Dùng để làm nhà, đóng đồ mộc, xẻ ván, sản xuất than hầm có nhiệt lượng rất cao.

Cây trồng rừng phòng hộ cố định đất lấn biển chắn sóng vùng ngập mặn.

Nhựa dùng trong công nghệ chế biến vecni, sơn, mực in

 

Kỹ thuật giống :

Kỹ thuật trồng:

Thích hợp ở vùng khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ bình quân 20-250C, lượng mưa 1.800- 2.000mm.

Độ cao tuyệt đối dưới 500 - 700m

Ưa đất sâu ẩm, thành phần cơ giới trung bình, có khả năng chịu nhập thời gian ngắn.

Mọc tốt trên đất phù sa đồng bằng, ven sông suối.

Trồng phân tán

Hạt giống sẵn, trồng bằng cây có bầu.

 

Các đơn vị cung ứng: 

Nguồn giống: