Thông tin loài cây

Bời lời đỏ
Tên khác:Bời lời nhớt
Tên latinh:Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Roxb
Họ:Long não (Lauraceae)
Vùng trồng:Vùng trồng : Tây Nguyên

Công dụng:

Vỏ chứa tinh dầu thơm và keo dính dùng làm hương liệu, làm nhang, làm thuốc và keo dán, là một loại sản phẩm ngoài gỗ có giá trị xuất khẩu.

Gỗ dùng để đóng đồ mộc, làm đồ gia dụng.

 

Kỹ thuật giống :

Kỹ thuật trồng:

Thích hợp ở vùng nhiệt độ trung bình 19 - 21 0 C, tổng nhiệt độ năm từ 7.000-8.000 0 C.

Độ cao tuyệt đối dưới 1000m

Độ dốc dưới 15 - 20 0

Đất có tầng dày, độ phì còn khá, thoát nước.

Trồng tập trung hoặc phân tán

Hạt gống sẵn, trồng bằng cây con có bầu.

 

Các đơn vị cung ứng: 

Nguồn giống: