DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.43.06 Keo lai nhân tạo Công ty Lâm nghiêp Đăk Song Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.43.01 Keo lai nhân tạo Chi nhánh Công ty cổ phần Đức Lộc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.43.02 Keo lai nhân tạo Chi nhánh Công ty cổ phần Đức Lộc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.43.03 Keo lai nhân tạo Chi nhánh Công ty cổ phần Đức Lộc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.43.04 Keo lai nhân tạo Chi nhánh Công ty cổ phần Đức Lộc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.43.05 Keo lai nhân tạo Chi nhánh Công ty cổ phần Đức Lộc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.43.07 Keo lai nhân tạo Xí nghiệp kinh doanh nông lâm nghiệp - Công ty Gia Nghĩa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.27. 01 Quế Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.11.04 Sơn tra BQL RPH huyen Tram Tau Lâm phần tuyển chọn
ST.11.06 Quế Lâm trường Văn Yên Lâm phần tuyển chọn
ST.11.01 Sơn tra BQL RPH huyen MU Cang Chai Lâm phần tuyển chọn
ST.11.02 Sa mộc BQL RPH huyen MU Cang Chai Lâm phần tuyển chọn
SD.34.01 Keo lai nhân tạo Trạm phát triển công nghệ Giống cây trồng Tam An Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SN.34.01 Lim xanh Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SD.32.15 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.16 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.01.07 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.02.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.03.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.04.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.07.07 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.08.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên LN Phong Điền Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.09.07 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.10.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.05.08 Keo lai tự nhiên Công ty Cổ phần 1/5 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.06.08 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.07.08 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên LN Phong Điền Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.08.08 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.09.08 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.10.08 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.12.08 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.27 Bạch đàn urô Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tùng Dương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.27.02 Giổi xanh Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Cây mẹ (cây trội)
ST.27.10 Trang Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hậu Lộc Lâm phần tuyển chọn
SC.27.04 Keo lá tràm Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.04.38 Keo lai tự nhiên Công Ty lâm nghiệp Mai Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.39 Bạch đàn urô Công Ty lâm nghiệp Mai Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.28 Keo lai tự nhiên Công ty lâm nghiệp Yên Thế Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.33 Bạch đàn urô Công ty lâm nghiệp Yên Thế Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.36 Keo lai tự nhiên Lâm trường Đồng Sơn thuộc công ty LN Đông Bắc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10