DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.36.279 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Lê Ngọc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.280 Keo lai tự nhiên Doanh nghiệp tư nhân Trọng Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.281 Keo lai tự nhiên Cơ sở Sản xuất kinh doanh giống cây trồng Đình Thụ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.282 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng lâm nghiệp Dương Văn Út Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SN.27.10 Lim xanh UBND xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SM.27.03 Xoan ta Công ty cổ phần giống lâm nghiệp Thanh Hoá Cây mẹ (cây trội)
SM.27.04 Giổi xanh Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Cây mẹ (cây trội)
SM.27.05 Ràng ràng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Cây mẹ (cây trội)
SM.27.06 Quế Ban quản lý dự án bảo tồn và phát triển cây Quế Ngọc, huyện Thường Xuân Cây mẹ (cây trội)
SD.36.314 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.315 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Bình Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.316 Keo lai tự nhiên Cơ sở cây giống Lành Vy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.317 Keo lai tự nhiên Cơ sở cây giống Quốc Toàn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.318 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Ngọc Thiên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.319 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây lâm nghiệp Trương Thành Dy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.320 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thanh Giảng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.321 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Hồng Thơ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.322 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Hồng Thơ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.323 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Thủy Sỹ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.324 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Long Phụng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.325 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH sản xuất TM và DV Đức Thinh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.326 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Huỳnh Văn Công Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.327 Keo lai tự nhiên Doanh nghiệp tư nhân Trọng Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.328 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Lê Thị Nhàn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.329 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống Nguyễn Thị Hồng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.330 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thừa Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.331 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Hoàng Đạt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.332 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống lâm nghiệp Tùng Khang Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.333 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Nguyễn Vũ Bảo Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.334 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thanh Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.335 Keo lai tự nhiên Doanh nghiệp tư nhân Trọng Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.336 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng An Vinh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.337 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Thành Trinh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.338 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Hiền Phương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.339 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Bình Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.340 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp Nguyễn Minh Trí Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.341 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.342 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Lê Thị Thu Hà Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.343 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Đức Nhật Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.345 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp Vân Canh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10