DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


BQL rừng phòng hộ Sông Cầu
Địa chỉ: Phước Lý, Thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên
Thông tin liên hệ (tel, email):057.875273; 057.875643
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lá tràm, Keo lai hom, Bạch đàn các loại, Dầu rái, Xà cừ,dó bầu, Xoan ta, Phi lao, Thanh thất, gõ đỏ, Điều