Thông tin loài cây

Bạch đàn Brassiana
Tên khác:
Tên latinh: Eucalyptus brassiana
Họ:
Vùng trồng:Vùng trồng :

Công dụng:
 

Kỹ thuật giống :

Kỹ thuật trồng:
 

Các đơn vị cung ứng: 

Nguồn giống: