Mã giống mới Loài cây Chủ sở hữu Xuất xứ
BV33 Keo lai tự nhiên Lê Đình Khả, Nguyễn Đình Hải, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Ba Vì
MA1 Keo lai nhân tạo Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Ba Vì -Hà Tây
MA2 Keo lai nhân tạo Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Ba Vì -Hà Tây
BV71 Keo lai tự nhiên Lê Đình Khả, Nguyễn Đình Hải, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Ba Vì -Hà Tây
BV73 Keo lai tự nhiên Lê Đình Khả, Nguyễn Đình Hải, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Ba Vì -Hà Tây
BV75 Keo lai tự nhiên Lê Đình Khả, Nguyễn Đình Hải, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Ba Vì -Hà Tây
TB1 Keo lai tự nhiên Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Trảng Bom - Đồng Nai
TB7 Keo lai tự nhiên Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Trảng Bom - Đồng Nai
TB11 Keo lai tự nhiên Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên trung tâm giống cây rừng Trảng Bom - Đồng Nai
BVlt25 Keo lá tràm Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên trung tâm nghiên cứu giống cây rừng Ba Vì
BVlt83 Keo lá tràm Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên trung tâm nghiên cứu giống cây rừng Ba Vì
BVlt84 Keo lá tràm Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên trung tâm nghiên cứu giống cây rừng Ba Vì
BVlt85 Keo lá tràm Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên trung tâm nghiên cứu giống cây rừng Ba Vì
TB03 Keo lai tự nhiên Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng và Trung tâm khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Nam Bộ Trảng Bom
TB05 Keo lai tự nhiên Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng và Trung tâm khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Nam Bộ Trảng Bom
TB06 Keo lai tự nhiên Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng và Trung tâm khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Nam Bộ Trảng Bom
TB12 Keo lai tự nhiên Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng và Trung tâm khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Nam Bộ Trảng Bom
Bạch đàn Brassiana PGS. TS Nguyễn Hoàng
Bạch đàn Brassiana PGS. TS Nguyễn Hoàng
Bạch đàn Brassiana PGS. TS Nguyễn Hoàng
Bạch đàn Brassiana PGS. TS Nguyễn Hoàng
Bạch đàn Brassiana PGS. TS Nguyễn Hoàng
Bạch đàn Brassiana PGS. TS Nguyễn Hoàng
AH1 Keo lai tự nhiên PGS. TS Nguyễn Hoàng Đông Nam Bộ
AH7 Keo lai tự nhiên PGS. TS Nguyễn Hoàng
Trang : 1 2