DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Xí nghiệp giống lâm nghiệp vùng Tây Bắc
Địa chỉ: Phường Him Lam Thành phố Điện Biên Phủ
Thông tin liên hệ (tel, email):Điện thoại: 023 810292 , email: xngionglntaybac@yahoo.com
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn lai ,Ngân hoa, Mắc ca, Cao su, Dẻ ăn quả, Dó trầm,Keo lai nhân tạo,Keo tai tượng,Lát Mêxicô,Mỡ,Muồng đen,Sa mộc,Tếch,Thông ba lá,Thông đuôi ngựa,Trám trắng,Tre Bát độ,Tre Điềm trúc