DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Tam Sơn
Địa chỉ: Huyện Thanh Sơn, Xã Thạch Kiệt
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 745 002
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn lai ,Bạch đàn urô,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Giổi xanh,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lim xanh,Lim xẹt,Quế,Ràng ràng,Re hương,Sấu,Sồi phảng