DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Xuân Đài
Địa chỉ: Huyện Thanh Sơn, xã Văn Luông
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 875 010
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lim xanh,Lim xẹt,Ràng ràng,Re hương,Tre Bát độ,Tre Điềm trúc,Xà cừ