DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Bãi Bằng
Địa chỉ: Huyện Phù Ninh, Thị trấn Phong Châu
Thông tin liên hệ (tel, email):0210 829 325
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Chò chỉ,Chò nâu,Dẻ cau,Dẻ đỏ,Giổi xanh,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lim xanh,Lim xẹt,Luồng,Mỡ,Muồng đen,Quế,Ràng ràng,Re hương,Sấu,Sồi phảng,Thông ca