DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
Địa chỉ: Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Km 20, QL2, Tuyên Quang- Hà Nội
Thông tin liên hệ (tel, email):027 878203
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo,Keo tai tượng