DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Sen
Địa chỉ: Số 34 đường Phan Huy Chú, thị xã Kon Tum
Thông tin liên hệ (tel, email):060 864789
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Dầu rái, Sao đen, Tếch, Xà Cừ, Xoan ta, Giổi Xanh, Thông 3 lá, Thông Caribe, Keo lá tràm, Keo Tai Tượng, Keo Lai, Dó Trầm, Bời lời đỏ