DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
Địa chỉ: Xã Hồi Xuân - Huyện Quan Hoá
Thông tin liên hệ (tel, email): 0373. 875.319
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Lát hoa, Keo Tai tượng, Keo lá tràm, Lim Xanh, Trám trắng, Quế, Dó trầm, Luồng chiết,