DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty ĐTPTLNCN và DV Ngọc Hồi
Địa chỉ: Thị Trấn Ple Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon tum
Thông tin liên hệ (tel, email):060.832132
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Dầu rái, Sao đen, Tếch, Xà cừ, Xoan ta, Giổi xanh, Thông 3 lá, Thông Caribe,Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo Lai, Bạch đàn Uro phy lla, Dó trầm, Bời lời