DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Lâm nghiệp Miền Trung
Địa chỉ: phwờng Quang Trung, thành phố Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):056.946439
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn urô, Đào lộn hột, Keo lá tràm, Keo lai tự nhiên, Keo tai tượng, Phi lao, Xà cừ, Xoan ta


Mã số công nhận: SD.36.357
Địa điểm: Khoảnh 7, tiểu khu 243a, Cát Trinh, Phù Cát