DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Tu Lý
Địa chỉ: Xã Tu Lý, huyện Đà Bắc
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo tai tượng, Gió Bầu, Sấu, Trám, Lát, Luồng, Trắc Thối, Mỡ, Song Mật...