DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên LN Phong Điền
Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
Thông tin liên hệ (tel, email):0543551266
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo


Mã số công nhận: SD.32.01.09
Địa điểm: Tiểu khu: 15, Thôn Khánh Mỹ Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.07.08
Địa điểm: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.08.07
Địa điểm: Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế