DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Doanh nghiệp tư nhân Trọng Thủy
Địa chỉ: Canh Hiển, Vân Canh, Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):0563.888.226
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Keo lá tràm, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.335
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 358, Canh Hiển, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.327
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 358, Canh Hiển, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.280
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 375b, Canh Hòa, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.229
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 381, Canh Hòa, Vân Canh