DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở Sản xuất kinh doanh giống cây trồng Đình Thụ
Địa chỉ: Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0984.451.727
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lá tràm, Bạch đàn, Keo lai, Sao đen, Phi lao, Dầu rái


Mã số công nhận: SD.36.281
Địa điểm: Khoảnh 7, tiểu khu 367, Canh Thuận, Vân Canh