DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Huỳnh Văn Công
Địa chỉ: Hoài Đức, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0988.492.581
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, bạch đàn, sao đen, keo lá tràm,...


Mã số công nhận: SD.36.356
Địa điểm: Khoảnh 7, tiểu khu 105, Hoài Đức, Hoài Nhơn


Mã số công nhận: SD.36.326
Địa điểm: Khoảnh 8, tiểu khu 12, An Trung, An Lão