DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn
Địa chỉ: Đường Hùng Vương,Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT: (056)848911 Fax: (056)848911
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn urô,Đào lộn hột,Keo lá tràm,Keo lai tự nhiên,Phi lao,Thông caribê,Thông nhựa


Mã số công nhận: SD.36.314
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 323B, P. Nhơn Phú, TP. Quy NHơn


Mã số công nhận: SD.36.244
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 323b, Nhơn Phú, Quy Nhơn