DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây trồng Hoàng Đạt
Địa chỉ: Tổ 34, KV 4, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0935.754.388
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai (hom), Keo lai (nuôi cấy mô), Bạch đàn (mô), ...


Mã số công nhận: SD.36.368
Địa điểm: Khoảnh 8, tiểu khu 326, Phước Thành, Tuy Phước


Mã số công nhận: SD.36.350
Địa điểm: Khoảnh 8, tiểu khu 326, Phước Thành, Tuy Phước


Mã số công nhận: SD.36.331
Địa điểm: Khoảnh 5, tiểu khu 326, Phước Thành, Tuy PHước


Mã số công nhận: SD.36.252
Địa điểm: Khoảnh 5, tiểu khu 326, Phước Thành, Tuy Phước