DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Thành Trinh
Địa chỉ: Cảnh An 2, Phước Thành, Tuy Phước
Thông tin liên hệ (tel, email):0986.874.067
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.337
Địa điểm: Khoảnh 3, tiểu khu 292A, P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn