DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thanh Vân
Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 1 - xã Canh Vinh - Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0964 724 668
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.334
Địa điểm: Khoảnh 7, tiểu khu 367, Canh Thuận, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.225
Địa điểm: Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh