DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Lê Ngọc
Địa chỉ: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0979.377.945
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.279
Địa điểm: Khoảnh 5, tiểu khu 78b, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn