DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây trồng lâm nghiệp Dương Văn Út
Địa chỉ: Ân Nghĩa, Hoài Ân
Thông tin liên hệ (tel, email):01688.146.781
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.282
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 157, Ân Nghĩa, Hoài Ân