DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Long Phụng
Địa chỉ: TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thông tin liên hệ (tel, email):0979.452.538
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.324
Địa điểm: Khoảnh 4, tiểu khu 336A, Phước Thành, Tuy Phước