DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


UBND xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ (tel, email):0373.846.120
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Lim xanh


Mã số công nhận: SN.27.10
Địa điểm: Xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa - Tiểu khu 351B, khoảnh 1A, gồm 5 lô ( lô 1,2,3,4,5,6)= 20,0 ha.