DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý dự án bảo tồn và phát triển cây Quế Ngọc, huyện Thường Xuân
Địa chỉ: Thị trấn huyện Thường Xuân
Thông tin liên hệ (tel, email):0373.873.002
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Quế


Mã số công nhận: SM.27.06
Địa điểm: Thôn Khoong, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân