DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Canh Hiệp, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0162623483
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.329
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 364, Canh Hiệp, Vân Canh