DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống lâm nghiệp Tùng Khang
Địa chỉ: Phước Thành, Tuy Phước
Thông tin liên hệ (tel, email):0935016579
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.332
Địa điểm: KHoảnh 5, tiểu khu 326, Phước Thành, Tuy Phước