DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây trồng Lê Thị Thu Hà
Địa chỉ: Cát Trinh, Phù Cát
Thông tin liên hệ (tel, email):0913844885
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Sao đen


Mã số công nhận: SD.36.342
Địa điểm: Khoảnh 4, tiểu khu 243A, Cát Trinh, Phù Cát