DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Đồng Sơn thuộc công ty LN Đông Bắc
Địa chỉ: Thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế
Thông tin liên hệ (tel, email):Điện thoại: 0240.877.320
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai ,Bạch đàn Uro


Mã số công nhận: SD.04.37
Địa điểm: Xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang


Mã số công nhận: SD.04.36
Địa điểm: Xã: Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang