DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng
Địa chỉ: Huyện Phù Ninh, Xã Trạm Thản
Thông tin liên hệ (tel, email):0210835047
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn caman,Bạch đàn lai ,Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Bồ đề,Chò chỉ,Chò nâu,Giẻ gai,Giổi Nhung,Giổi xanh,Keo lá tràm,Keo lai nhân tạo,Keo lai tự nhiên,Keo tai tượng,Lát hoa,Lát Mêxicô,Lim xanh,Lim xẹt,Luồng,Mây tắt,Mỡ,Muồng đen,Quế,Ràng ràng,Re hươ


Mã số công nhận: SR.13.04
Địa điểm: Lô 2+6 khoảnh I tiểu khu Quảng Yên, xã Trạm Thản huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ


Mã số công nhận: SR.13.03
Địa điểm: Lô 20 + 22 khoảnh II tiểu khu Vân Phú thuộc xã Vân Đồn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ


Mã số công nhận: SD.13.02
Địa điểm: Xã Trạm Thản huyện Phù Ninh tỉnh Phú thọ


Mã số công nhận: SD.13.01
Địa điểm: Xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ