DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hoá
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá
Thông tin liên hệ (tel, email):027 852773
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Mỡ, Keo lai, Keo tai tượng


Mã số công nhận: ST.10.02
Địa điểm: Thôn Phúc Tân, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá